JMA TP28SUB3P Transponder Key

$79.99

OE #: SUB4-PT, SUB-120, TP28SUB3P

SKU: JMA219

Fits: (2005-2014)

Forester (2005-2008), Impreza (2005-2007), Legacy (2006-2009), Outback (2005-2009), Tribeca (2006-2014), Tribeca B9 (2006-2007)

- Texas ID 4D 62
- JMA brand TP28SUB3P (SUB4-PT) transponder key